روکش کوسن گلیم (306)

گلیم / گلیم (220)

مشرقی (26)

شگی موروکان (11)

محصول (95)

فایبرنوتس هنر دستی, صنایع دستی ، صنایع دستی پشم ، or دستی محصولات کاملاً با دست یا فقط با استفاده از ابزارهای ساده ساخته می شوند.

کاملاً دستباف / دست ساز ، صنایع دستی پشمی رنگارنگ و جذاب چند قرمز و سفید  فرش، روکش کوسن و گلیم مقرون به صرفه است. یک روش ساده برای افزودن سبک ، طراحی و ظاهر متفاوت به هر فضای داخلی. گلیم ها فضای و مبلمان را تغییر می دهند و بدین ترتیب زندگی جدیدی به فضای داخلی می بخشند.